<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Mlodziezy i Osób z Problemami Psychicznymi,ich Rodzin i Przyjaciól Pomost</h1> <h3>Strona Stowarzyszenie Pomost zajmujacego się pomaganiem cierpiacym młodym ludziom.</h3> <p>pomost, choroba psychiczna, psycholog, stowarzyszenie</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.republika.pl/pomost2004/index.html" rel="nofollow">http://www.republika.pl/pomost2004/index.html</a></p> </div>